Slide background

Oferta Tenis

Przedszkole tenisowe

ptrzedszkoleTenisowe przedszkole to autorski program opracowany na podstawie programu „Tenis 10” Międzynarodowej Federacji Tenisowej ITF. Przeznaczony dla dzieci w wieku 4-10 lat. Podczas nauczania są stosowane krótsze rakiety oraz lżejsze i niżej odbijających się piłki. Stosowanie form zabawowych, zadaniowych i gier uproszczonych sprzyja rozwijaniu od początku umiejętności taktycznych wraz z techniką. Na godzinnych zajęciach uczestnik poznaje podstawy tenisa, uczy się pracować w grupie oraz zaczyna samodzielnie podejmować decyzje związane z grą na punkty. Głównym zadaniem jest rozwijanie podstawowych zdolności motorycznych, zarówno o charakterze ogólnym, jak i specyficznym dla tenisa, a zwłaszcza koordynacji ruchowej.

 

 

Poziomy w ramach programu Tennis10:

 

przedszkole

Partnerzy